Việc cung cấp an toàn mọi loại thuốc, dược phẩm cho bệnh nhân chính là một thành tựu to lớn về hậu cần. Chuỗi lạnh cần được duy trì xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng. Hơn nữa, các quy trình liên quan đến hậu cần dược phẩm phải tuân theo hầu hết các quy định như chính quá trình sản xuất. 

Các bộ ghi dữ liệu hoặc hệ thống giám sát dữ liệu và các giải pháp khác đều có tại Testo, cho phép bạn tuân thủ các tiêu chuẩn, hướng dẫn và quy định hiện hành một cách đáng tin cậy. Vì vậy, bạn có thể đóng góp một phần quan trọng cho sức khỏe của nhân loại bằng cách đảm bảo rằng dược phẩm được lưu trữ và phân phối trong tình trạng tốt nhất.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy giải pháp đo lường hoàn hảo cho lĩnh vực ứng dụng của mình

teaser vận chuyển và bảo quản dược phẩm
Kho bảo quản

Nhiều loại thuốc, dược phẩm và vắc xin rất nhạy cảm với sự dao động của nhiệt độ. Do đó, tính ổn định của nhiệt độ, độ ẩm là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của chúng. Đồng thời, các quy định quốc tế và quốc gia cũng phải được tuân thủ. Đây chính là những lý do bạn nên lựa chọn hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm kho lạnh từ Testo cho lưu trữ và bảo quản (nhiệt ẩm kế tự ghi):

  • Đo – Ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm tự động và không bị gián đoạn
  • Đảm bảo dung lượng bộ nhớ luôn đủ để tuân thủ GxP
  • Phần mềm 21 CFR Part 11 đáp ứng yêu cầu của ngành Dược phẩm
teaser vận chuyển và phân phối dược phẩm
Vận chuyển lạnh

Vận chuyển dược phẩm là một thách thức: Nếu nhiệt độ vượt quá giá trị giới hạn, thì chất lượng của những sản phẩm nhạy cảm như thuốc, vắc xin, thực phẩm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng với máy đo ghi dữ liệu từ Testo, bạn có thể bảo vệ hàng hóa của mình trong toàn bộ chuỗi cung ứng:

  • Kiểm soát dây chuyền lạnh trong quá trình vận chuyển, giao hàng
  • Đảm bảo tính minh bạch trên toàn bộ lộ trình phân phối
  • An toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy định hiện hành