Áp dụng thuế VAT 10% từ ngày 16/8/2023

Về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị điện tử chuyên dùng nhập khẩu theo Nghi định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

1. Triển khai Nghị định 44/2023/NĐ-CP và Phụ lục III về thuế GTGT 10%

Căn cứ Quy định Nghị định 44/2023/NĐ-CP và Phụ lục III Nghị định 44/2023/NĐ-CP nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

2. Nhóm hàng hóa không thuộc diện được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin và Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử thì: Thiết bị điện tử chuyên dùng là thiết bị điện tử sử dụng trong các chuyên ngành cụ thể. Thiết bị điện tử chuyên dùng bao gồm thiết bị đo lường, tự động hóa, trang thiết bị y tế, sinh học và các ngành khác”.

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Tại Phụ lục III Nghị định 44/2023/NĐ-CP – Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin có quy định Mục IV – Nhóm sản phẩm thiết bị điện tử chuyên dùng.

3. Chi tiết về Nghị định

TB_4262-TCHQ-TXNK

TB_4260-TCHQ-TXNK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *