Kìm Đo Điện – Testo 770-3

Mã đặt hàng: 0560 7703

Liên hệ

  • Dễ dàng vận hành nhờ gọng kìm có thể thu vào hoàn toàn
  • Tự động nhận diện dòng điện AC/DC và màn hình lớn hiển thị 2 dòng
  • Phương thức TRMS
  • Kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh của bạn (nhờ ứng dụng testo Smart App)