Máy đo khí thải – testo 340

Mã đặt hàng: 0632 3340

Liên hệ

  • Có thể đo các thông số như: CO, COlow , NO, NOlow , NO2 hoặc SO2
  • Dải đo mở rộng để có thể sử dụng được trong môi trường có nồng độ khí cao
  • Cảm biến khí được hiệu chuẩn từ trước để người dùng có thể dễ dàng thay thế cảm biến một cách nhanh chóng
  • Tích hợp phép đo chênh lệch áp suất và đo lưu lượng khí để tính toán lưu lượng mass