Sản phẩm nổi bật

 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,0 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 60h
Giá (chưa VAT): 16.370.000 
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +99999 m³/h
Giá (chưa VAT): 11.840.000 
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +440 m³/h
Giá (chưa VAT): 14.470.000 
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0,1 đến +200 m³/h
Giá (chưa VAT): 17.420.000 
 • Dải đo (NTC): -20 đến +70 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,01 đến 30 m/s
 • Thời lượng pin: 35h
Giá (chưa VAT): 15.260.000 
 • Dải đo: 0 đến +200 hPa
 • Loại pin: 3x AA
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000 
 • Dải đo: 0 đến +2000 hPa
 • Độ chính xác: 0,5% giá trị đo 
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000 
 • Dải đo: 0 đến 10000 ppm
 • Độ chính xác: ±(100 ppm + 5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 30h
Giá (chưa VAT): 15.300.000 
 • Dải đo: 0 đến 100000 Lux
 • Độ chính xác: ±3% giá trị đo ±1 chữ số
 • Thời lượng pin: 70h
Giá (chưa VAT): 12.480.000 
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 7.510.000 
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 4.810.000 
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 150h
Giá (chưa VAT): 3.670.000 
 • Dải đo (Pt100): -200 đến +800 °C
 • Dải đo (NTC): -50 đến +150 °C
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 3.990.000 
 • Nhiệt độ tối đa: 1.200 °C
 • Chiều dài cáp: 4 m 
 • Đường kính trục đầu đo: 12 mm
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Bán chạy nhất

 • Dải đo nhiệt: -20 đến +70 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Độ chính xác: ±3 %RH
Giá (chưa VAT): 3.030.000 
Giá (chưa VAT): 34.800.000 
 • Thông số đo: O2, CO (bù H2), COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, H2S, CH4, C3H8, C4H10
 • Bộ nhớ: 250.000 giá trị đo
 • Lưu lượng bơm: 1 lít/phút
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Sản phẩm mới

Phát Hiện Rò Khí
 • Tần số: 40 kHz ±2 kHz
 • Bộ nhớ: 2 GB
 • Thời lượng pin: 9 giờ
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Tần số: 40 kHz ±2 kHz
 • Bộ nhớ: 2 GB
 • Thời lượng pin: > 10 giờ
Giá (chưa VAT): Liên hệ
Máy Đo HVAC Nhỏ Gọn
 • Dải đo (Pt100): -200 đến +800 °C
 • Dải đo (NTC): -50 đến +150 °C
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 3.990.000 
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,0 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 60h
Giá (chưa VAT): 16.370.000 
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +99999 m³/h
Giá (chưa VAT): 11.840.000 
 • Dải đo (NTC): -20 đến +70 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,01 đến 30 m/s
 • Thời lượng pin: 35h
Giá (chưa VAT): 15.260.000 
 • Dải đo: 0 đến +200 hPa
 • Loại pin: 3x AA
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000 
 • Dải đo: 0 đến 10000 ppm
 • Độ chính xác: ±(100 ppm + 5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 30h
Giá (chưa VAT): 15.300.000 
 • Dải đo: 0 đến 100000 Lux
 • Độ chính xác: ±3% giá trị đo ±1 chữ số
 • Thời lượng pin: 70h
Giá (chưa VAT): 12.480.000 
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 7.510.000 
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 4.810.000 
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 150h
Giá (chưa VAT): 3.670.000 
Máy Đo Điện Lạnh

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ

Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 7.510.000 
Hết hàng
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo) (-40 đến +900 °C); ±(0,7 °C + 0,5 % giá trị đo) (Dải đo còn lại)
 • Thời lượng pin: 200 giờ
Giá (chưa VAT): Liên hệ

MÁY ĐO KHÍ THẢI

 • Thông số đo: O2, CO (bù H2), COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, H2S, CH4, C3H8, C4H10
 • Bộ nhớ: 250.000 giá trị đo
 • Lưu lượng bơm: 1 lít/phút
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Ngưng sản xuất, Được thay thế bằng TESTO 300

Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo nhiệt độ: -40 đến +1200 °C
 • Dải đo O2: 0 đến 25 Vol.%
 • Dải đo CO (bù H2): 0 đến 10.000 ppm
 • Dải đo COlow (bù H2): 0 đến 500 ppm
 • Dải đo NO: 0 đến 4000 ppm
 • Dải đo NOlow: 0 đến 300 ppm
 • Dải đo NO2: 0 đến 500 ppm
 • Dải đo SO2: 0 đến 5000 ppm
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Ngưng sản xuất, Được thay thế bằng TESTO 300

Giá (chưa VAT): Liên hệ

VẬN TỐC - LƯU LƯỢNG

 • Dải đo (NTC): -20 đến +70 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,01 đến 30 m/s
 • Thời lượng pin: 35h
Giá (chưa VAT): 15.260.000 
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0,1 đến +200 m³/h
Giá (chưa VAT): 17.420.000 
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +440 m³/h
Giá (chưa VAT): 14.470.000 
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +99999 m³/h
Giá (chưa VAT): 11.840.000 
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,0 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 60h
Giá (chưa VAT): 16.370.000 
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
Giá (chưa VAT): Liên hệ

MÁY ĐO ĐIỆN

 • Điện áp DC: 0,1 đến 600 V
 • Điện áp AC: 0,1 mV đến 600 V
 • Dòng AC/DC: 0,1 mA đến 10 A
 • Điện trở: 0,1 đến 40,00 MOhm
 • Điện dung: 10 nF đến 100 μF
 • Tần số: 2 Hz đến 512,0 kHz
Giá (chưa VAT): 2.680.000 
 • Điện áp AC/DC: 12 đến 690 V
 • Độ phân giải: tối đa 0,1 V
 • Độ chính xác: ± (3 % giá trị đo + 5 chữ số)
Giá (chưa VAT): 2.790.000 
 • Điện áp AC/DC: 12 đến 690 V
 • Độ chính xác: theo DIN EN 61243-3:2011
 • Cấp bảo vệ: IP64
Giá (chưa VAT): 1.330.000 
 • Dải điện áp AC/DC: 6 đến 1000 V
 • Dòng điện AC: 0,1 đến 200 A
 • Điện trở: 30 đến 100 kOhm
 • Cấp bảo vệ: IP64
Giá (chưa VAT): 4.740.000 
Giá (chưa VAT): Liên hệ
Giá (chưa VAT): 3.870.000 
Giá (chưa VAT): 5.060.000 

MÁY ĐO ĐỘ ẨM

 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 7.510.000 
Giá (chưa VAT): 9.470.000 
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +70 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Độ chính xác: ±3 %RH
Giá (chưa VAT): 3.030.000 

MÁY ĐO ÁP SUẤT

 • Phạm vi kết nối radio: 30 m
 • Kết nối: Bluetooth
 • Lưu lượng dòng chảy: 7 CFM / 198 l/phút
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo: 0 đến +2000 hPa
 • Độ chính xác: 0,5% giá trị đo 
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000 
 • Dải đo: 0 đến +200 hPa
 • Loại pin: 3x AA
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000 
Giá (chưa VAT): 9.470.000 

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

   YÊU CẦU BÁO GIÁ

   TIN TỨC MỚI NHẤT

   [Thông cáo báo chí] – Hút chân không cho hệ thống lạnh mà không cần theo dõi tốn thời gian

   Titisee-Neustadt/Lenzkirch, ngày 1 tháng 4 năm 2023 – Testo ra mắt sản phẩm cải tiến...

   Tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi lạnh

   Trong ngành thực phẩm, việc kiểm soát chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Khi làm...

   Nhận ngay Voucher giảm giá 20% – Lên đến 2 triệu đồng

   Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho mọi mặt hàng tại Công ty TNHH Công...

   Testo ra mắt dòng thiết bị đo HVAC cầm tay MỚI – Bật, Đo & Nhận ngay kết quả

   Dụng cụ đo phù hợp cho mọi ứng dụng: Chính là những dụng cụ đo...

   Ưu đãi có 1 KHÔNG 2 – Ra mắt thiết bị MỚI

   Bật máy, đo và nhận kết quả ngay lập tức: Thiết bị đo cầm tay...

   Nhiệt kế tự ghi – Ưu điểm và Ứng dụng trong Đo lường Nhiệt độ

   Nhiệt độ là một yếu tố quan trọng trong nhiều hoạt động, từ sản xuất...

   Mapping Nhiệt Độ: Ý Nghĩa, Phương Pháp và Ứng Dụng Trong Đo Lường

   Nhiệt độ đóng một vai trò quan trọng trong nhiều quá trình, từ sản xuất...