Hiển thị tất cả 12 kết quả

  • Dải đo: -50 đến +275 °C
  • Độ chính xác: ±0,5 °C
  • Thời gian đáp ứng: 10 giây
  • Chu kỳ đo: 0,5 giây
1503 đã bán
Giá (chưa VAT): 1,326,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,210,000
1 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,820,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 7,110,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,290,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 14,190,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,820,000
1 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,980,000
1 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,160,000
1 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,170,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 10,680,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 1,770,000