Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm
dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Đầu đo thông minh testo Smart Probes

Thế hệ thiết bị đo lường chuyên nghiệp, hoạt động cùng “smartphone của bạn”, cực kỳ nhỏ gọn để dễ dàng bỏ túi. Thiết bị được thiết kế riêng cho từng ứng dụng cụ thể: đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và vận tốc lưu lượng.

Đầu đo nhiệt độ bề mặt (0609 1973)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, không thấm nước, loại Pt100, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ bề mặt (0602 0393)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, đo bề mặt không phẳng, đo ngắn hạn có thể đạt được nhiệt độ lên tới +500°C, đầu dò loại K, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ bề mặt (0602 0193)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, phản ứng nhanh, đo bề mặt ở những nơi hẹp, khó tiếp cận, loại K, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ bề mặt phẳng (0602 0693)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, không thấm nước, đầu đo nhỏ, đo bề mặt phẳng, loại K, cáp cố định

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13