Mẹo để đo lường chính xác – Tránh các lỗi đo lường

Mẹo để đo lường chính xác – Tránh các lỗi đo lường

 

Đo lường dạng ngâm và đâm xuyên

Trong các phép đo ngâm và đâm xuyên, đầu dò nhiệt độ được tiếp xúc trực tiếp vào đối tượng đo. Phép đo được kết thúc ngay khi thời gian đạt đến t99.

Các lỗi đo lường phổ biến nhất

Nếu đầu dò nhiệt độ lạnh hơn đối tượng đo, thì nhiệt độ của đối tượng đo bị giảm đi trong vùng lân cận của đầu dò. Và ngược lại, nếu nó ấm hơn đối tượng đo, thì nhiệt của đỗi tượng đo lại tăng lên trong vùng lân cận của đầu dò. Tỷ lệ này càng lớn, nhiệt lượng bị giảm đi / tăng lên từ đối tượng đo càng nhiều. Vì sự tăng / giảm nhiệt lượng này có nghĩa là nhiệt độ thực tế của vật thể không còn chính xác và có thể dẫn đến sai số.

testo 905 T1Mẹo đo lường đâm xuyên chính xác

 • Độ sâu đâm xuyên hoặc ngâm phải bằng 10 đến 15 lần đường kính của đầu dò.
 • Đối với phép đo ngâm trong chất lỏng, chất lỏng nên khuấy nhẹ và liên tục.
 • Trong trường hợp lý tưởng, t99 đạt được sau khoảng 0,5 giây.

 


Đo bề mặt

Trong các phép đo bề mặt, đầu dò được đặt thẳng đứng trên bề mặt. Ở đây, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng cả bề mặt tiếp xúc của đầu dò, cũng như đối tượng đo đều phải tiếp xúc hoàn toàn với nhau, vì nếu không tuân thủ điều này có thể làm sai lệch phép đo.

testo 905 T2Mẹo đo nhiệt độ bề mặt

 • Đặt đầu dò trên bề mặt phẳng.
 • Không di chuyển đầu dò trong khi đo.
 • Tạo ra đủ áp lực trên bề mặt tiếp xúc và giữ nguyên không đổi.
 • Trong trường hợp lý tưởng, t99 đạt được sau khoảng 3 giây.

Đo nhiệt độ không khí

Để đo nhiệt không khí, đơn giản việc cần làm của bạn là đưa đầu đo vào môi trường cần đo. Nhưng làm thế nào để lấy được dữ liệu nhiệt độ không khí một cách nhanh chóng, chính xác? Lý tưởng nhất là sử dụng đầu dò không khí với cảm biến tiếp xúc. Kết quả đo sẽ chính xác khi bạn di chuyển đầu dò trong không khí với tốc độ 2 m/s trong quá trình đo.

testo 905iMẹo đo nhiệt độ không khí

 • Sử dụng đầu dò không khí với cảm biến tiếp xúc (thay vì đầu dò đâm xuyên hoặc bề mặt).
 • Di chuyển đầu dò với tốc độ 2 m/s trong quá trình đo.
 • Giữ đầu dò ở khoảng cách hợp lý so với cơ thể của bạn. (Vì nếu bạn đặt đầu dò ở quá gần cơ thể thì dữ liệu nhiệt độ không khí sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể gây ra sai số)
 • Sử dụng những đầu dò chống bức xạ.
 • Trong trường hợp lý tưởng, t99 đạt được sau khoảng 7 giây.
Giỏ hàng

Giỏ hàng