Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo nhiệt độ

Đầu đo nhiệt độ

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đầu đo nhiệt độ bề mặt (0609 1973)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, không thấm nước, loại Pt100, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ bề mặt (0602 0393)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, đo bề mặt không phẳng, đo ngắn hạn có thể đạt được nhiệt độ lên tới +500°C, đầu dò loại K, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ bề mặt (0602 0193)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, phản ứng nhanh, đo bề mặt ở những nơi hẹp, khó tiếp cận, loại K, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ bề mặt phẳng (0602 0693)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, không thấm nước, đầu đo nhỏ, đo bề mặt phẳng, loại K, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ bề mặt không bằng phẳng (0602 0993)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, đầu đo được uốn cong, đo bề mặt không bằng phẳng, phạm vi đo ngắn nhiệt độ đo có thể đạt được +500°C, loại K, cáp cố định

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10