Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo áp suất

Đầu đo áp suất

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2

Đầu đo áp suất (0638 1347)

Đầu đo áp suất chính xác, đo chênh áp và vận tốc (kết hợp với ống Pitot)

Đầu đo áp suất (0638 1447)

Đầu đo áp suất, vỏ kim loại, đo chênh áp và vận tốc dòng chảy (kết hợp với ống Pitot)

Đầu đo áp suất 100 hPa (0638 1547)

Đầu đo áp suất, đo chênh áp và vận tốc(kết hợp với ống Pitot)

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2