Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo nhiệt độ

Đầu đo nhiệt độ

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đầu đo nhiệt độ bề mặt (0602 2394)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, đầu đo có thể mở rộng tối đa 680 mm, cáp dài 1.6 m, loại K

Đầu đo nhiệt độ bề mặt kim loại (0602 4792)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt ,với nam châm ở đầu dò có lực dính khoảng 20N, đo bề mặt kim loại

Đầu đo nhiệt độ bề mặt kim loại, loại K (0602 4892)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt ,với nam châm ở đầu dò có lực dính khoảng 10N, đo bề mặt kim loại

Đo nhiệt độ bề mặt ống (0628 0020)

Đo nhiệt độ trên ống với đường kính tối đa 120mm. Tmax +120 °C, loại K

Kẹp đo nhiệt độ bề mặt ống (0602 4592)

Kẹp đo nhiệt độ bề mặt ống với đường kính ống từ 5-56mm, có thể thay đổi đầu dò, đo thời gian ngắn nhiệt độ đo tối đa có thể lên tới +280°C, loại k, cáp cố định

Kẹp đo nhiệt độ bề mặt (0602 4692)

Kẹp đo nhiệt độ bề mặt đường ống, đường kính ống từ 15-25mm,đo thời gian ngắn nhiệt độ có thể lên tới +130 °C, loại K.

Đầu đo nhiệt độ bề mặt loại T (0603 1993)

Đầu đo nhiệt độ bề mặt, loại T, không thấm nước, cáp cố định 1.2m

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10