Đầu đo nhiệt độ, độ ẩm ( Ø 21 mm)(0636 9740)

Mã đặt hàng: 0636 9740

Liên hệ

  • Probe shaft diameter of 21 mm
  • Thời gian đáp ứng nhanh dùng để đo nhiệt độ không khí
  • Dải đo nhiệt độ: -20 đến +70 °C

Đầu đo nhiệt độ, độ ẩm 0636 9740 thường được dùng để kiểm tra điều kiện không khí trong nhà một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.