Đầu Đo Nhiệt Độ Dạng Đâm Xuyên NTC (0572 1001)

Mã đặt hàng: 0572 1001

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ dạng đâm xuyên, đo nhiệt độ trong chất lỏng, bột nhão và không khí