testoshop - thiết bị đo lường công nghiệp

Sản phẩm nổi bật

 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,0 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 60h
Giá (chưa VAT): 16.370.000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +99999 m³/h
Giá (chưa VAT): 11.840.000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +440 m³/h
Giá (chưa VAT): 14.470.000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0,1 đến +200 m³/h
Giá (chưa VAT): 17.420.000
 • Dải đo (NTC): -20 đến +70 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,01 đến 30 m/s
 • Thời lượng pin: 35h
Giá (chưa VAT): 15.260.000
 • Dải đo: 0 đến +200 hPa
 • Loại pin: 3x AA
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000
 • Dải đo: 0 đến +2000 hPa
 • Độ chính xác: 0,5% giá trị đo 
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000
 • Dải đo: 0 đến 10000 ppm
 • Độ chính xác: ±(100 ppm + 5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 30h
Giá (chưa VAT): 15.300.000
 • Dải đo: 0 đến 100000 Lux
 • Độ chính xác: ±3% giá trị đo ±1 chữ số
 • Thời lượng pin: 70h
Giá (chưa VAT): 12.480.000
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 7.510.000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 4.810.000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 150h
Giá (chưa VAT): 3.670.000
 • Dải đo (Pt100): -200 đến +800 °C
 • Dải đo (NTC): -50 đến +150 °C
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 3.990.000
 • Nhiệt độ tối đa: 1.200 °C
 • Chiều dài cáp: 4 m 
 • Đường kính trục đầu đo: 12 mm
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Bán chạy nhất

 • Dải đo nhiệt: -20 đến +70 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Độ chính xác: ±3 %RH
Giá (chưa VAT): 3.030.000
Giá (chưa VAT): 34.800.000
 • Thông số đo: O2, CO (bù H2), COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, H2S, CH4, C3H8, C4H10
 • Bộ nhớ: 250.000 giá trị đo
 • Lưu lượng bơm: 1 lít/phút
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Sản phẩm mới

Phát Hiện Rò Khí
 • Tần số: 40 kHz ±2 kHz
 • Bộ nhớ: 2 GB
 • Thời lượng pin: 9 giờ
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Tần số: 40 kHz ±2 kHz
 • Bộ nhớ: 2 GB
 • Thời lượng pin: > 10 giờ
Giá (chưa VAT): Liên hệ
Máy Đo HVAC Nhỏ Gọn
 • Dải đo (Pt100): -200 đến +800 °C
 • Dải đo (NTC): -50 đến +150 °C
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 3.990.000
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,0 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 60h
Giá (chưa VAT): 16.370.000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +99999 m³/h
Giá (chưa VAT): 11.840.000
 • Dải đo (NTC): -20 đến +70 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,01 đến 30 m/s
 • Thời lượng pin: 35h
Giá (chưa VAT): 15.260.000
 • Dải đo: 0 đến +200 hPa
 • Loại pin: 3x AA
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000
 • Dải đo: 0 đến 10000 ppm
 • Độ chính xác: ±(100 ppm + 5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 30h
Giá (chưa VAT): 15.300.000
 • Dải đo: 0 đến 100000 Lux
 • Độ chính xác: ±3% giá trị đo ±1 chữ số
 • Thời lượng pin: 70h
Giá (chưa VAT): 12.480.000
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 7.510.000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 4.810.000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 150h
Giá (chưa VAT): 3.670.000
Máy Đo Điện Lạnh

MÁY ĐO KHÍ THẢI

 • Thông số đo: O2, CO (bù H2), COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, H2S, CH4, C3H8, C4H10
 • Bộ nhớ: 250.000 giá trị đo
 • Lưu lượng bơm: 1 lít/phút
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Ngưng sản xuất, Được thay thế bằng TESTO 300

Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo nhiệt độ: -40 đến +1200 °C
 • Dải đo O2: 0 đến 25 Vol.%
 • Dải đo CO (bù H2): 0 đến 10.000 ppm
 • Dải đo COlow (bù H2): 0 đến 500 ppm
 • Dải đo NO: 0 đến 4000 ppm
 • Dải đo NOlow: 0 đến 300 ppm
 • Dải đo NO2: 0 đến 500 ppm
 • Dải đo SO2: 0 đến 5000 ppm
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Ngưng sản xuất, Được thay thế bằng TESTO 300

Giá (chưa VAT): Liên hệ

VẬN TỐC - LƯU LƯỢNG

 • Dải đo (NTC): -20 đến +70 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,01 đến 30 m/s
 • Thời lượng pin: 35h
Giá (chưa VAT): 15.260.000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0,1 đến +200 m³/h
Giá (chưa VAT): 17.420.000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +440 m³/h
Giá (chưa VAT): 14.470.000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +99999 m³/h
Giá (chưa VAT): 11.840.000
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,0 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 60h
Giá (chưa VAT): 16.370.000
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 80h 
Giá (chưa VAT): Liên hệ

MÁY ĐO ĐIỆN

 • Điện áp DC: 0,1 đến 600 V
 • Điện áp AC: 0,1 mV đến 600 V
 • Dòng AC/DC: 0,1 mA đến 10 A
 • Điện trở: 0,1 đến 40,00 MOhm
 • Điện dung: 10 nF đến 100 μF
 • Tần số: 2 Hz đến 512,0 kHz
Giá (chưa VAT): 2.680.000
 • Điện áp AC/DC: 12 đến 690 V
 • Độ phân giải: tối đa 0,1 V
 • Độ chính xác: ± (3 % giá trị đo + 5 chữ số)
Giá (chưa VAT): 2.790.000
 • Điện áp AC/DC: 12 đến 690 V
 • Độ chính xác: theo DIN EN 61243-3:2011
 • Cấp bảo vệ: IP64
Giá (chưa VAT): 1.330.000
 • Dải điện áp AC/DC: 6 đến 1000 V
 • Dòng điện AC: 0,1 đến 200 A
 • Điện trở: 30 đến 100 kOhm
 • Cấp bảo vệ: IP64
Giá (chưa VAT): 4.740.000
Giá (chưa VAT): Liên hệ

MÁY PHÁT HIỆN RÒ KHÍ

 • Tần số: 40 kHz ±2 kHz
 • Bộ nhớ: 2 GB
 • Thời lượng pin: > 10 giờ
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Tần số: 40 kHz ±2 kHz
 • Bộ nhớ: 2 GB
 • Thời lượng pin: 9 giờ
Giá (chưa VAT): Liên hệ

MÁY ĐO ĐỘ ẨM

 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
Giá (chưa VAT): 7.510.000
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +70 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Độ chính xác: ±3 %RH
Giá (chưa VAT): 3.030.000
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
Giá (chưa VAT): Liên hệ

MÁY ĐO ÁP SUẤT

 • Phạm vi kết nối radio: 30 m
 • Kết nối: Bluetooth
 • Lưu lượng dòng chảy: 7 CFM / 198 l/phút
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo: 0 đến +2000 hPa
 • Độ chính xác: 0,5% giá trị đo 
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000
 • Dải đo: 0 đến +200 hPa
 • Loại pin: 3x AA
 • Thời lượng pin: 120h
Giá (chưa VAT): 14.060.000

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

   YÊU CẦU BÁO GIÁ

   TIN TỨC MỚI NHẤT