testoshop đơn vị cung cấp thiết bị đo lường hàng đầu

ƯU ĐÃI quý 3

 • Dải đo nhiệt: -20 đến +70 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Độ chính xác: ±3 %RH
1350 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,303,500
 • Dải đo: -50 đến +275 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C
 • Thời gian đáp ứng: 10 giây
 • Chu kỳ đo: 0,5 giây
1503 đã bán
Giá (chưa VAT): 1,326,000
 • Dải đo: -30 đến +100° C; 0 đến +650°C
 • Độ phân giải: 320 x 240 pixels
 • Thời lượng pin: 4 giờ
867 đã bán
Giá (chưa VAT): 37,080,000
 • Dải đo nhiệt độ: -40 đến +1200 °C
 • Dải đo O2: 0 đến 21 Vol.%
 • Dải đo CO (bù H2): 0 đến 8000 ppm
 • Dải đo CO xung quanh: 0 đến 2000 ppm
 • Dải đo NO: 0 đến 3000 ppm
 • Dải đo NOlow: 0 đến 300 ppm
200 đã bán
Giá (chưa VAT): 37,980,000
 • Dải đo nhiệt độ: -40 đến +1200 °C
 • Dải đo O2: 0 đến 21 Vol.%
 • Dải đo CO (bù H2): 0 đến 8000 ppm
 • Dải đo CO xung quanh: 0 đến 2000 ppm
148 đã bán
Giá (chưa VAT): 27,855,000
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 80h 
289 đã bán
Giá (chưa VAT): 13,387,000
 • Dải đo: 0 đến +2 hPa
 • Độ chính xác: 0,5% fs
 • Thời lượng pin: 120 giờ
310 đã bán
Giá (chưa VAT): 11,730,000
 • Dải đo: 0 đến +20 hPa
 • Độ chính xác: 0,01 hPa
 • Thời lượng pin: 120 giờ
314 đã bán
Giá (chưa VAT): 11,730,000
 • Dải đo: 0 đến +2000 hPa
 • Độ chính xác: 0,5% fs
 • Thời lượng pin: 120 giờ
300 đã bán
Giá (chưa VAT): 13,800,000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo) (-40 đến +900 °C); ±(0,7 °C + 0,5 % giá trị đo) (Dải đo còn lại)
 • Thời lượng pin: 200 giờ
405 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,825,000
 • Dải đo: -50 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C (-20 đến +80 °C); ±0,3 °C (Dải đo còn lại)
 • Thời lượng pin: 200 giờ
400 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,187,500

Bán chạy nhất

 • Dải đo nhiệt: -20 đến +70 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Độ chính xác: ±3 %RH
1350 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,303,500
2 đã bán
Giá (chưa VAT): 32,970,000
 • Thông số đo: O2, CO (bù H2), COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, H2S, CH4, C3H8, C4H10
 • Bộ nhớ: 250.000 giá trị đo
 • Lưu lượng bơm: 1 lít/phút
502 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
5 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 12,480,000
1 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,160,000

Sản phẩm mới

Máy Đo HVAC Nhỏ Gọn
 • Dải đo (Pt100): -200 đến +800 °C
 • Dải đo (NTC): -50 đến +150 °C
 • Thời lượng pin: 100h
107 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,600,000
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,0 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 60h
102 đã bán
Giá (chưa VAT): 14,760,000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +99999 m³/h
88 đã bán
Giá (chưa VAT): 10,680,000
 • Dải đo (NTC): -20 đến +70 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,01 đến 30 m/s
 • Thời lượng pin: 35h
89 đã bán
Giá (chưa VAT): 13,770,000
 • Dải đo: 0 đến +200 hPa
 • Loại pin: 3x AA
 • Thời lượng pin: 120h
74 đã bán
Giá (chưa VAT): 12,810,000
 • Dải đo: 0 đến 10000 ppm
 • Độ chính xác: ±(100 ppm + 5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 30h
69 đã bán
Giá (chưa VAT): 13,800,000
 • Dải đo: 0 đến 100000 Lux
 • Độ chính xác: ±3% giá trị đo ±1 chữ số
 • Thời lượng pin: 70h
127 đã bán
Giá (chưa VAT): 11,250,000
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
233 đã bán
Giá (chưa VAT): 6,780,000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 120h
140 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,350,000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 150h
237 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,300,000
Máy Đo Điện Lạnh

MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ

 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
233 đã bán
Giá (chưa VAT): 6,780,000
2 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,290,000
1 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,170,000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 150h
237 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,300,000
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
5 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 9,330,000
1 đã bán
Giá (chưa VAT): 6,090,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,290,000
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 120h
140 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,350,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 780,000

MÁY ẢNH NHIỆT

0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo: -30 đến +100° C; 0 đến +650°C
 • Độ phân giải: 320 x 240 pixels
 • Thời lượng pin: 4 giờ
867 đã bán
Giá (chưa VAT): 37,080,000
2 đã bán
Giá (chưa VAT): 32,970,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 65,820,000

MÁY ĐO KHÍ THẢI

 • Thông số đo: O2, CO (bù H2), COlow, NO, NOlow, NO2, SO2, H2S, CH4, C3H8, C4H10
 • Bộ nhớ: 250.000 giá trị đo
 • Lưu lượng bơm: 1 lít/phút
502 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Ngưng sản xuất, Được thay thế bằng TESTO 300

0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
 • Dải đo nhiệt độ: -40 đến +1200 °C
 • Dải đo O2: 0 đến 25 Vol.%
 • Dải đo CO (bù H2): 0 đến 10.000 ppm
 • Dải đo COlow (bù H2): 0 đến 500 ppm
 • Dải đo NO: 0 đến 4000 ppm
 • Dải đo NOlow: 0 đến 300 ppm
 • Dải đo NO2: 0 đến 500 ppm
 • Dải đo SO2: 0 đến 5000 ppm
706 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ

Ngưng sản xuất, Được thay thế bằng TESTO 300

0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ

VẬN TỐC - LƯU LƯỢNG

 • Dải đo (NTC): -20 đến +70 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,01 đến 30 m/s
 • Thời lượng pin: 35h
89 đã bán
Giá (chưa VAT): 13,770,000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0,1 đến +200 m³/h
49 đã bán
Giá (chưa VAT): 15,720,000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +440 m³/h
66 đã bán
Giá (chưa VAT): 13,050,000
 • Dải đo (NTC): 0 đến +50 °C
 • Dải đo (vận tốc): 0,3 đến 20 m/s
 • Dải đo (lưu lượng): 0 đến +99999 m³/h
88 đã bán
Giá (chưa VAT): 10,680,000
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,0 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 60h
102 đã bán
Giá (chưa VAT): 14,760,000
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
5 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 11,400,000
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 80h 
289 đã bán
Giá (chưa VAT): 13,387,000

MÁY ĐO ĐIỆN

0 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,820,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,940,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 1,410,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 5,010,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,080,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,080,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 960,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,710,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 5,340,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 6,240,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,160,000

MÁY ĐO ĐỘ ẨM

 • Dải đo nhiệt: -20 đến +60 °C
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Thời lượng pin: 100h
233 đã bán
Giá (chưa VAT): 6,780,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 18,420,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 8,550,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 4,860,000
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +70 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Độ chính xác: ±3 %RH
1350 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,303,500
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 9,270,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 8,910,000
2 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,000,000
 • Dải đo: -40 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C
 • Độ phân giải: 0,1 °C
5 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,600,000

MÁY ĐO ÁP SUẤT

 • Dải đo: 0 đến +2000 hPa
 • Độ chính xác: 0,5% giá trị đo 
 • Thời lượng pin: 120h
50 đã bán
Giá (chưa VAT): 12,810,000
 • Dải đo: 0 đến +200 hPa
 • Loại pin: 3x AA
 • Thời lượng pin: 120h
74 đã bán
Giá (chưa VAT): 12,810,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 18,420,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 5,730,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 8,550,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,600,000
0 đã bán
Giá (chưa VAT): Liên hệ

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

   YÊU CẦU BÁO GIÁ