Quả cầu đo bức xạ nhiệt (0602 0743)

Mã đặt hàng: 0602 0743

Liên hệ

  • Để đo nhiệt bức xạ theo ISO 7243, ISO 7726, DIN EN 27726 và DIN 33403
  • Cặp nhiệt điện loại K
  • Dải đo: 0 đến + 120 °C

Nhiệt kế toàn cầu phù hợp để đo nhiệt bức xạ – ví dụ như trong bối cảnh đo mức độ thoải mái tuân thủ tiêu chuẩn tại nơi làm việc.