Đầu đo nhiệt độ dạng đâm xuyên (0572 7001)

Mã đặt hàng: 0572 7001

Liên hệ

Đầu đo nhiệt độ dạng đâm xuyên loại Pt100, với cáp ribbon, chiều dài cáo 2m, IP54