Đầu đo độ ẩm nguyên liệu (0636 6160)

Mã đặt hàng: 0636 6160

Liên hệ

Đầu đo độ ẩm nguyên liệu, cáp dài 1.2m