Đầu đo áp suất điểm sương trong hệ thống khí nén (0636 9835)

Mã đặt hàng: 0636 9835

Liên hệ

Đầu đo áp suất điểm sương được sử dụng để đo trong hệ thống khí nén, cáp cố định.