Quý 3 Sẵn Sàng – Ưu Đãi Ngập Tràn – testoshop.vn

Quý 3 sẵn sàng - ưu đãi ngập tràn

Thời gian: Từ nay – Hết 30/09/2023 (Số lượng có hạn).

Deal Cực Sốc Chỉ Có tại TESTOSHOP.VN (Từ Nay – 30/09/2023)

 • Dải đo: -50 đến +275 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C
 • Thời gian đáp ứng: 10 giây
 • Chu kỳ đo: 0,5 giây
1503 đã bán
Giá (chưa VAT): 1,326,000
 • Dải đo nhiệt: -20 đến +70 °C
 • Độ chính xác: ±0,5 °C (-20 đến +70 °C)
 • Dải đo ẩm: 0 đến 100 %RH
 • Độ chính xác: ±3 %RH
1350 đã bán
Giá (chưa VAT): 2,303,500
 • Dải đo: -50 đến +150 °C
 • Độ chính xác: ±0,2 °C (-20 đến +80 °C); ±0,3 °C (Dải đo còn lại)
 • Thời lượng pin: 200 giờ
400 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,187,500
 • Dải đo: -50 đến +1000 °C
 • Độ chính xác: ±(0,5 °C + 0,3 % giá trị đo) (-40 đến +900 °C); ±(0,7 °C + 0,5 % giá trị đo) (Dải đo còn lại)
 • Thời lượng pin: 200 giờ
405 đã bán
Giá (chưa VAT): 3,825,000
 • Dải đo: 0 đến +2 hPa
 • Độ chính xác: 0,5% fs
 • Thời lượng pin: 120 giờ
310 đã bán
Giá (chưa VAT): 11,730,000
 • Dải đo: 0 đến +20 hPa
 • Độ chính xác: 0,01 hPa
 • Thời lượng pin: 120 giờ
314 đã bán
Giá (chưa VAT): 11,730,000
 • Dải đo: 0,6 đến 40 m/s
 • Độ chính xác: ±(0,2 m/s + 1,5 % giá trị đo)
 • Thời lượng pin: 80h 
289 đã bán
Giá (chưa VAT): 13,387,000
 • Dải đo nhiệt độ: -40 đến +1200 °C
 • Dải đo O2: 0 đến 21 Vol.%
 • Dải đo CO (bù H2): 0 đến 8000 ppm
 • Dải đo CO xung quanh: 0 đến 2000 ppm
148 đã bán
Giá (chưa VAT): 27,855,000
 • Dải đo: -30 đến +100° C; 0 đến +650°C
 • Độ phân giải: 320 x 240 pixels
 • Thời lượng pin: 4 giờ
867 đã bán
Giá (chưa VAT): 37,080,000
 • Dải đo nhiệt độ: -40 đến +1200 °C
 • Dải đo O2: 0 đến 21 Vol.%
 • Dải đo CO (bù H2): 0 đến 8000 ppm
 • Dải đo CO xung quanh: 0 đến 2000 ppm
 • Dải đo NO: 0 đến 3000 ppm
 • Dải đo NOlow: 0 đến 300 ppm
200 đã bán
Giá (chưa VAT): 37,980,000
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *