Video ứng dụng kiểm tra hệ thống lạnh của đầu dò thông minh Testo và thiết bị đo điện lạnh đa năng

Video ứng dụng kiểm tra hệ thống lạnh của đầu dò thông minh Testo và thiết bị đo điện lạnh đa năng

Hoàn hảo để thử nghiệm – hoàn hảo cho dịch vụ!

Kiểm tra hệ thống làm lạnh và máy bơm nhiệt một cách hiệu quả với bộ đầu dò thông minh Testo trong điện lạnh và thực hiện việc bảo trì bằng thiết bị đo điện lạnh đa năng

• Có thể kiểm tra thiết bị làm lạnh bằng Testo Smart Probesứng dụng Testo Smart Probes.

– Kết nối van áp suất trực tiếp, đo áp suất trong hệ thống điện lạnh

– Tính toán nhiệt độ bay hơi / ngưng tụ và quá nhiệt / hạ nhiệt trong thời gian thực thông qua Testo Smart Probes App.

– Truyền dữ liệu va lưu báo cáo dễ dàng qua Testo Smart Probes App.

• Được bảo trì với máy đo áp suất điện lạnh kỹ thuật số testo 549, 550, 557 và 570.

– Đo áp suất và nhiệt độ chính xác và nhanh

– Xác định quá nhiệt / hạ nhiệt cùng với nhiệt độ bốc hơi / ngưng tụ trong thời gian thực

– Kiểm tra rò rỉ có bù nhiệt độ cho thông tin đáng tin cậy

Thông tin thêm về bộ đầu dò thông minh Testo

Thêm thông tin về máy đo áp suất điện lạnh Testo

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Bình luận đã bị đóng.