Vận chuyển an toàn vắc xin COVID-19 trên máy bay thương mại.

Nhu cầu tăng cao về vắc xin COVID-19 trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng chuyến bay thương mại (ngoài ra còn có đường bộ và đường thuỷ) cho vận chuyển vắc xin. Mục đích của hướng dẫn này là để xác định các khu vực cụ thể liên quan đến việc vận chuyển vắc xin bằng đường hàng không mà có thể cần đến hành động của người vận hành và cơ quan quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vắc xin an toàn.

Van-chuyen-vac-xin-covid19-bang-hang-khong.

Các đơn vị phải tuân thủ theo các yêu cầu của Phụ lục 6, 18, 19 và Hướng dẫn Kỹ thuật Vận chuyển An toàn Hàng hóa Nguy hiểm bằng Đường hàng không (Tài liệu 9284, Hướng dẫn Kỹ thuật), người vận hành sẽ có thể chấp nhận, xử lý và vận chuyển các vắc xin này một cách an toàn.

Việc vận chuyển vắc xin phải tuân theo các quy định chi tiết của Chỉ dẫn kỹ thuật trong trường hợp vắc xin được phân loại là hàng nguy hiểm, hoặc vắc xin được vận chuyển bằng đá khô làm nguyên liệu giữ lạnh cho vắc xin, hoặc thiết bị ghi dữ liệu và thiết bị theo dõi hàng hóa được bao gồm trong từng thùng vắc xin hoặc gắn vào cả kiện lớn vắc xin.

Tiểu ban chuyên gia vận chuyển hàng nguy hiểm của Liên hợp quốc ( phiên họp thứ 57 ) xác nhận rằng vắc xin dựa trên vi sinh vật biến đổi gen được phép sử dụng (bao gồm cả thử nghiệm lâm sàng) không phải tuân theo các quy định về mẫu của Liên hợp quốc về vận chuyển. Do đó, ICAO hiện đang xem xét khả năng áp dụng Hướng dẫn kỹ thuật đối với vắc xin biến đổi gen và sẽ sớm đưa ra lời khuyên thông qua một lá thư của Đơn vị chức năng có thẩm quyền. Vì vậy, vấn đề này đã không được giải quyết trong hướng dẫn sau đây.

ICAO đang xem xét các thay đổi đối với Hướng dẫn kỹ thuật (TI) để loại bỏ một số yêu cầu đánh dấu thông thường đối với các gói chứa vắc xin và pin lithium trong thiết bị theo dõi. Nếu và khi những thay đổi này được chấp thuận từ ICAO, mọi nguy cơ và rủi ro liên quan đến thay đổi có thể cần được giảm thiểu bằng các biện pháp khác. Thông tin thêm sẽ được cung cấp bên dưới trong trường hợp thay đổi này được chấp thuận.

Chương 15 của Phụ lục 6, Phần I (áp dụng vào tháng 11 năm 2020) yêu cầu đánh giá dựa trên rủi ro, ngoài các yêu cầu quy định trong Chỉ dẫn kỹ thuật, đối với người vận hành vận chuyển các mặt hàng trong khoang hàng. Các yếu tố của đánh giá rủi ro an toàn quy định trong Chương 15 đến Phụ lục 6, Phần I đã được sử dụng làm cơ sở để xem xét các thay đổi được đề xuất đối với các yêu cầu hiện có để xác định những biện pháp giảm thiểu rủi ro bổ sung có thể cần được thực hiện.

Các vấn đề chính sau đây đã được xác định liên quan đến việc vận chuyển vắc xin COVID-19

  1. Máy ghi dữ liệu và thiết bị theo dõi hàng hóa (pin và số lượng)

Có thể cần thiết bị ghi dữ liệu và thiết bị theo dõi hàng hóa để theo dõi nhiệt độ và vị trí của vắc xin trong quá trình vận chuyển. Hầu hết các thiết bị như vậy được cung cấp năng lượng bởi pin lithium và các gói hàng cần được xác định đúng cách. Bảng sau đây xác định các mối nguy liên quan đến các bộ ghi dữ liệu và bộ theo dõi được vận chuyển, và các cân nhắc đối với các đánh giá rủi ro của người vận hành.

 

Loạt thiết bị đo – ghi dữ liệu vận chuyển vắc xin covid19.
  1. Máy ghi dữ liệu và thiết bị theo dõi hàng hóa

Việc bao gồm các thiết bị truyền / nhận trong các gói cho mục đích theo dõi và ghi dữ liệu (ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm, độ sốc) có khả năng gây nhiễu điện từ cho hệ thống máy bay. Rủi ro tiềm tàng đối với hoạt động cần được đánh giá.

Thiết bị đo ghi, theo dõi nhiệt độ vắc xin covid19 trong vận chuyển – bảo quản.
  1. Yêu cầu vận chuyển số lượng đá khô vượt quá quy định trước đó của người khai thác đối với loại máy bay

Hiện tại, nhiều vắc xin cần được vận chuyển trong điều kiện nhiệt độ rất thấp. Đây chính là đặc trưng cho chính vắc xin. Ví dụ, một số vắc-xin cần được giữ ở nhiệt độ âm sâu đến -80 độ C cần đá khô (carbon dioxide, rắn) để làm mát. Số lượng vắc-xin được vận chuyển càng lớn đồng nghĩa với khối lượng đá khô được đề xuất để vận chuyển vượt quá quy định trước đây cho loại máy bay trong sách hướng dẫn của người vận hành. Có thể cần xem xét lại việc đánh giá rủi ro dựa trên các cân nhắc đã cung cấp.

Đá khô dùng cho y tế.

Hướng dẫn hỗ trợ quá trình đánh giá rủi ro của người vận hành

Các bảng dưới đây cung cấp hướng dẫn cho cả người vận hành vận chuyển và cơ quan quản lý để tạo điều kiện hiểu chung về các yêu cầu. Nó được cấu trúc xung quanh từng yếu tố mà người vận hành được yêu cầu xem xét như một phần của đánh giá rủi ro an toàn cụ thể và dựa trên Hướng dẫn Vận hành An toàn Liên quan đến Khoang Hàng trên Máy bay (Tài liệu 10102). Tuy nhiên, khi chuỗi cung ứng vắc xin yêu cầu sử dụng máy bay nhỏ hơn không có khoang chở hàng, tài liệu này vẫn có thể được sử dụng như một số hướng dẫn để phát triển các đánh giá rủi ro liên quan cho các loại hoạt động này. Các chiến lược giảm thiểu khác nhau có thể cần được phát triển tùy thuộc vào loại máy bay và hoạt động được xem xét.

Các gói vắc xin có thể chứa nhiều yếu tố như:

  • Thành phần chính của vắc xin.
  • Thiết bị ghi dữ liệu và thiết bị theo dõi hàng hóa chạy bằng pin lithium.
  • Đá khô giữ lạnh cho vắc xin.

Đối với mỗi phần tử được xác định trong gói, các cân nhắc sau đây sẽ cần được giải quyết để duy trì hoạt động vận chuyển an toàn, những vẫn đảm bảo vắc xin được phân phối một cách nhanh chóng và đến khắp mọi khu vực trên toàn cầu.

>>> Máy ghi nhiệt độ vận chuyển vắc xin COVID-19 (datalogger): XEM NGAY

>>> Hệ thống giám sát nhiệt độ vắc xin COVID-19 cao cấp: XEM NGAY

>>> Máy ghi nhiệt độ bảo quản vắc xin COVID-19 | trang bị WIFI: XEM NGAY

>>> Thông tin vắc xin COVID-19: TẠI ĐÂY

Bình luận bài viết (0 bình luận)