Các sản phẩm dược phẩm phải có khả năng chứng minh được chất lượng của mình. Do đó, các phòng thí nghiệm nghiên cứu, phòng sạch và quá trình sản xuất dược phẩm cần phải tuân theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn và quy định nghiêm ngặt. Ví dụ như: ISO 9001, GxP, GMP (Thực hành sản xuất tốt), GLP (Thực hành phòng thí nghiệm tốt) hoặc 21 CFR Phần 11. Dụng cụ đo lường và tất cả các sản phẩm của Testo chính là một giải pháp có thể giúp bạn đảm bảo tuân thủ các quy định này.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy giải pháp đo lường phù hợp cho lĩnh vực ứng dụng của mình

teaser phòng thí nghiệm sản xuất dược phẩm
Phòng thí nghiệm

Tại Testo, bạn sẽ tìm thấy công nghệ đo lường hoàn hảo để đảm bảo chất lượng trong môi trường phòng thí nghiệm. Từ giám sát các quy trình quan trọng đến kiểm soát và giám sát tất cả các thông số IAQ:

  • Theo dõi liên tục nhiệt độ và độ ẩm
  • Đảm bảo khả năng so sánh của các kết quả đo lường và nghiên cứu
teaser phòng sạch sản xuất dược phẩm
Phòng sạch

Phòng sạch yêu cầu các phương pháp đo lường chính xác để đủ tiêu chuẩn theo lĩnh vực ứng dụng và đảm bảo chất lượng của chúng.

  • Đảm bảo môi trường phòng sạch hoàn hảo nhất
  • Tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện được xác định
  • Đánh giá và hiệu chuẩn
teaser nghiên cứu và sản xuát dược phẩm
Sản xuất

Trong sản xuất dược phẩm, chắc chắn 99% là chưa đủ. Với công nghệ đo lường chính xác cao của Testo, bạn sẽ không phải lo lắng về độ an toàn.

  • Đảm bảo điều kiện sản xuất tuân theo GMP
  • Giám sát nhiệt độ và độ ẩm không bị gián đoạn
  • Quy trình sản xuất an toàn được kiểm toán