Trong nghiên cứu, sản xuất hoặc các ứng dụng dược phẩm nhạy cảm, vấn đề an toàn là điều cần được quan tâm nhất. Từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến sản xuất tuân thủ GxP và giám sát liên tục dây chuyền lạnh trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

Tất cả dụng cụ, giải pháp đo lường từ Testo trong ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn đảm bảo chất lượng của các sản phẩm dược phẩm, cũng như sự tuân thủ trong toàn bộ quy trình của bạn.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy giải pháp đo lường phù hợp cho lĩnh vực ứng dụng của mình

teaser sản xuất dược phẩm
R & D và Sản xuất
  • Phòng thí nghiệm
  • Phòng sạch
  • Sản xuất
teaser dược phẩm và chăm sóc sức khoẻ
Ngành y tế
  • Nhà thuốc
  • Bệnh viện
teaser vận chuyển bảo quản dược phẩm
Logistic
  • Vận chuyển lạnh
  • Kho bảo quản