Tổng quan các thiết bị Testo dùng trong quản lý tòa nhà

Tổng quan các thiết bị Testo dùng trong quản lý tòa nhàQuản lý tòa nhà: hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Tìm hiểu xem các công cụ với công nghệ hiện đại của Testo có thể hỗ trợ như thế nào:

1. Đảm bảo chất lượng không khí phù hợp

Máy đo đo năng testo 440, máy đo ghi chất lượng không khí testo 160 IAQ

2. Hệ thống điều hòa không khí

Máy đo đa năng testo 440, máy đo vận tốc gió 417, máy đo vận tốc gió thông minh testo 405i

3. Hệ thống nhiệt/làm nóng

Máy đo khí thải testo 320 và 330, kẹp đo nhiệt độ testo 115i, máy đo chênh áp thông minh testo 510i

4. Kiểm tra an toàn điện

Bút kiểm tra điện testo 745, máy đo điện đa năng testo 760, kìm đo điện testo 770, camera nhiệt 872

5. Hệ thống điện lạnh

Bộ kit điện lạnh testo smart probes, máy đo điện lạnh testo 550, testo 557

6. Phát hiện điểm rò nhiệt và điểm yếu

Máy đo nhiệt độ độ ẩm testo 635, camera nhiệt testo 872

7. Phát hiện chỗ ẩm mốc và nguyên nhân

Máy đo độ ẩm vật liệu testo 616, máy đo độ ẩm thông minh testo 605i, camera nhiệt testo 871

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Bình luận đã bị đóng.