Theo dõi và kiểm soát nhiệt độ độ ẩm trong quá trình vận chuyển dược phẩm

Theo dõi và kiểm soát nhiệt độ độ ẩm trong quá trình vận chuyển dược phẩm

 

Với việc vận chuyển dược phẩm, giá trị giới hạn của nhiệt độ và độ ẩm luôn phải được theo dõi thường xuyên và liên tục. Bởi vì việc vi phạm các giá trị giới hạn này có thể dẫn đến những thay đổi, biến chất trong thành phần của dược phẩm.

Việc kiểm soát toàn bộ dây chuyền từ sản xuất cho tới phân phối là điều tuyệt đối cần thiết cho việc quản lý chất lượng phù hợp với chuẩn GxP nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như tránh những tổn thất về tài chính và thương hiệu.

Máy đo ghi dữ liệu testo 184:

  • Kiểm soát dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm toàn bộ quá trình vận chuyển
  • Vận hành đơn giản, chính xác
  • Thiết kế chắc chắn và bảo mật dữ liệu cao nhất
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn và các quy định hiện hành: GxP, CFR, HACCP và EN 12830

Đơn giản theo cách thông minh nhất!

máy đo ghi dữ liệu testo 184 may do ghi dữ liệu trong lĩnh vực vận chuyển testo 184 Máy đo ghi nhiệt độ độ ẩm dùng trong vận chuyển
Đơn giản để vận hành: bấm nút “Start” Theo dõi liên tục khi vận chuyển Ngay lập tức báo cáo giá trị đo

Phù hợp với mọi yêu cầu !

Máy đo ghi nhiệt độ testo 184 T1 Máy đo ghi nhiệt độ testo 184 T2 Máy đo ghi nhiệt độ testo 184 T3
máy đo ghi nhiệt độ 184 T1 Máy đo ghi nhiệt độ testo 184 T2 Máy đo ghi nhiệt độ testo 184 T3
Máy đo ghi nhiệt độ testo 184 T4 Máy đo ghi nhiệt – ẩm testo 184 H1 Máy đo ghi nhiệt-ẩm-sốc 184 G1
Máy đo ghi nhiệt độ testo 184 T4 máy đo ghi nhiệt độ độ ẩm testo 184 H1 Máy đo ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, độ sốc testo 184 G1

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Bình luận đã bị đóng.