Vượt qua các bài kiểm tra an toàn thực phẩm của bạn với thiết bị giám sát kho lạnh Testo.

Đảm bảo an toàn thực phẩm tươi sống

Cho dù trong hàng hóa nhập vào, trong phòng lạnh, chuẩn bị thực phẩm hoặc trong dịch vụ ăn uống – việc đánh giá đảm bảo an toàn thực phẩm liên quan đến việc kiểm tra chất lượng mất rất nhiều thời gian cho các phân tích phức tạp. Kiểm tra an toàn thực phẩm…

Giỏ hàng

Giỏ hàng