Máy đo áp suất điện lạnh analog & kỹ thuật số. Tương lai ngành kỹ thuật điện lạnh?

Máy đo áp suất điện lạnh (manifold) kỹ thuật số Testo

Một Kỹ thuật viên điện lạnh, điều hòa hoặc sưởi ấm giỏi là những cá nhân ít để xảy ra sai sót. Các thiết bị đo áp suất điện lanh rất cần thiết, quan trọng đối với những hoạt động này. Vậy tại sao bạn không sử dụng thiết bị sáng tạo và hiệu quả…

Giỏ hàng

Giỏ hàng