Phát hiện rò rỉ khí gas – Cùng nhìn lại lịch sử với Testo

Phát hiện rò rỉ khí Gas đảm bảo an toàn cho công nhân

Máy dò, phát hiện rò rỉ khí gas rất cần thiết trong việc phát hiện các khí dễ cháy, dễ bắt lửa và độc hại, cũng như sự suy giảm, thiếu oxy. Các thiết bị phát hiện khí có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Chẳng hạn như: khai thác mỏ, an…

Giỏ hàng

Giỏ hàng