Hô hấp thoải mái hơn với những thiết bị theo dõi chất lượng không khí trong nhà (IAQ).

Giám sát chất lượng không khí trong nhà với bộ đo - ghi testo 160 IAQ

Không thể xem nhẹ giá trị của ciệc giám sát chất lượng không khí trong nhà (IAQ). Testo biết rằng điều kiện không khí tại các cơ sở của bạn là điều mà bạn không quan tâm đến thường xuyên. Ô nhiễm không khí là âm thầm nhưng có thể tác động tiêu cực đến…

Giỏ hàng

Giỏ hàng