Những điều bạn cần biết: Công nghệ sấy khô lạnh?

Có rất nhiều điều cần phải biết – hãy ghi nhớ – khi nói đến nhiệm vụ đầy thử thách là làm lạnh / đông khô thực phẩm hoặc sản phẩm dược phẩm. Chúng tôi đã tổng hợp những thông tin phù hợp nhất về quá trình đông khô cho bạn ngay sau đây.

Thông tin chung

Thực phẩm được sấy lạnh.
 • Còn được gọi là kỹ thuật đông khô hoặc kỹ thuật thăng hoa
 • Làm khô thực phẩm hoặc dược phẩm, đưa chúng sang trạng thái đông lạnh
 • Chuyển nước bên trong sản phẩm từ trạng thái rắn sang thể khí mà không qua pha lỏng
 • Phương pháp làm khô nhẹ nhàng nhất cho sản phẩm
 • Vật liệu khô được gọi là đông khô

Quá trình diễn ra

Sơ đồ hệ thống sấy.
 1. Đóng băng:
  Các sản phẩm được đặt trong một thiết bị trên các tấm nhiệt độ và được làm lạnh xuống dưới -18 °C bằng nhiệt độ bề mặt của tấm. Ngay sau khi đạt đến nhiệt độ đóng băng, buồng được đặt trong trạng thái chân không. Ở đây thường yêu cầu áp suất chân không nhỏ hơn 200 mbar.
 2. Sấy / thăng hoa sơ cấp:
  Trong giai đoạn này của quá trình, nhiệt độ của các tấm được tăng lên. Tùy thuộc vào sản phẩm, nhiệt độ có thể tăng lên từ 0 °C đến 15 °C. Do sự gia nhiệt rất chậm của các tấm, chất lỏng được tách ra khỏi sản phẩm mà không qua giai đoạn hóa lỏng. Sấy sơ cấp là khâu quan trọng nhất và đồng thời cũng là khâu quan trọng nhất trong quá trình đông khô.
 3. Sấy thứ cấp:
  Trong quá trình sấy thứ cấp, nước liên kết chặt chẽ cuối cùng được chuyển thành thể hơi bằng cách tiếp tục tăng nhiệt độ lên trên 50 °C để giảm hàm lượng nước xuống 0,5 – 3%.

Những yếu tố cần thiết

 • Xác định nhiệt độ tấm với năm điểm đo trên mỗi tấm
 • Đo nhiệt độ tấm với testo 190 T3 / T4 hoặc testo 191 T3 / T4 cộng với giá đỡ đầu dò
 • Tiệt trùng tại chỗ (SIP):
  Tiệt trùng hệ thống bằng hơi nước, gia nhiệt trong các điều kiện nhiệt độ và thời gian quy định

Các chỉ dẫn

 • DIN EN ISO 13408-1:
  Yêu cầu đối với việc phát triển, xác nhận và kiểm soát quá trình vô trùng đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
 • DIN EN ISO 13408-3:
  Mô tả tất cả các thông số kỹ thuật liên quan đến quá trình đông khô

Sản phẩm Testo phù hợp nhất

 • Hệ thống testo 190 CFR / testo 191 HACCP bao gồm bộ ghi dữ liệu, phần mềm và vali đa năng (để đọc dữ liệu logger)
 • Bộ nhớ đo lớn cho các phép đo được thực hiện trong thời gian dài
 • Dải đo -50 đến +140 °C để sử dụng trong đông khô và SIP
 • Giá đỡ đầu dò được xem như một phụ kiện, kết hợp với các đầu dò linh hoạt của bộ ghi dữ liệu testo 190 T3 / T4 và testo 191 T3 / T4, để có kết quả chính xác nhất cho các phép đo trên tấm

Bình luận bài viết (0 bình luận)