Showing all 8 results

Đơn giản: thiết bị đo ghi nhiệt ẩm tự động tự động. An toàn: giá trị đo được lưu trữ trong các logger và trong Testo Cloud. Linh hoạt: Truy cập vào các giá trị đo tại bất kỳ thời gian nào với một máy tính hoặc máy tính bảng / điện thoại thông minh. Tiện dụng : Hệ thống có thể được điều chỉnh để thích nghi với yêu cầu của bạn, mở rộng không giới hạn. Video giới thiệu TESTO SAVERIS 2

0909 330 447

Giỏ hàng

Giỏ hàng