Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm testo saveris

Showing all 9 results

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm testo saveris


Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm testo saveris là một trong các giải pháp giám sát các điều kiện môi trường toàn diện nhất của chúng tôi, đáp ứng một cách đáng tin cậy các yêu cầu quy định nghiêm ngặt:

  • Công nghệ đo lường, phần mềm & dịch vụ được cung cấp từ một nguồn duy nhất và được tích hợp với nhau một cách liền mạch
  • Tài liệu về các dữ liệu đo lường & phân tích được lưu trữ đầy đủ
  • Hoàn toàn minh bạch: đáp ứng toàn bộ các yêu cầu: CFR 21 part 11, GxP, GDP, GmP,…

Một hệ thống giám sát nhiệt độ gồm 3 thành phần chính:

Cảm biến
Phần mềm
Dịch vụ

Sản phẩm


Giỏ hàng

Giỏ hàng