Vận chuyển dược phẩm là một thách thức: Nếu nhiệt độ vượt quá giá trị giới hạn, thì chất lượng của những sản phẩm nhạy cảm như thuốc, vắc xin, thực phẩm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng với máy đo ghi dữ liệu từ Testo, bạn có thể bảo vệ hàng hóa của mình trong toàn bộ chuỗi cung ứng:

 • Kiểm soát dây chuyền lạnh trong quá trình vận chuyển, giao hàng
 • Đảm bảo tính minh bạch trên toàn bộ lộ trình phân phối
 • An toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy định hiện hành

Bộ đo ghi dữ liệu Testo (data logger) – Sử dụng đơn giản, hiệu quả

Chỉ cần kích hoạt các bộ ghi dữ liệu Testo và đặt chúng vào gói hàng cần vận chuyển.

Chỉ cần kích hoạt các bộ ghi dữ liệu Testo và đặt chúng vào gói hàng cần vận chuyển.

Giám sát liên tục trong quá trình vận chuyển.

Giám sát liên tục trong quá trình vận chuyển.

Truy xuât dữ liệu giám sát ngay lập tức sau khi kết nối với máy tính qua cổng USB.

Truy xuât dữ liệu giám sát ngay lập tức sau khi kết nối với máy tính qua cổng USB.

Máy ghi nhiệt độ, độ ẩm phù hợp cho mọi yêu cầu vận chuyển.

Máy ghi nhiệt độ USB testo 184 T1

 • Thời gian hoạt động 90 ngày
 • testo 184T1 chứa: dữ liệu đo lường dạng PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng
 • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
 • Tuân thủ GxP, 21 CFR Part 11, HACCP và EN 12830

Máy ghi nhiệt độ USB testo 184 T2

 • Thời gian hoạt động 150 ngày
 • testo 184T2 chứa: dữ liệu đo lường dạng PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng
 • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
 • Tuân thủ GxP, 21 CFR Part 11, HACCP và EN 12830

Máy ghi nhiệt độ USB testo 184 T3

 • Thời gian hoạt động không giới hạn nhờ pin có thể thay thế
 • testo 184T3 chứa: dữ liệu đo lường dạng PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng
 • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
 • Tuân thủ GxP, 21 CFR Part 11, HACCP và EN 12830

Máy ghi nhiệt độ USB testo 184 T4

 • Không giới hạn thời gian hoạt động (pin có thể thay thế)
 • Sử dụng được cho các phương tiện vận chuyển có nhiệt độ âm sấu đến -80 °C
 • testo 184T4 chứa: dữ liệu đo lường dạng PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng
 • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính

Máy ghi nhiệt độ, độ ẩm USB testo 184 G1

 • Giám sát vận tải trong khoảng thời gian không giới hạn
 • testo 184G1 chứa: dữ liệu đo lường PDF, tệp cấu hình và hướng dẫn sử dụng
 • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
 • Tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11 và HACCP

Máy ghi nhiệt độ, độ ẩm USB testo 184 H1

 • Thời gian hoạt động không giới hạn nhờ pin có thể thay thế
 • testo 184H1: dữ liệu đo lường dạng PDF, tệp cấu hình và hướng dẫn sử dụng
 • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
 • Tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11 và HACCP

>>> Clip giới thiệu máy ghi nhiệt độ vận chuyển: Tại đây

>>> Fanpage: Tại đây

>>> Tin Tức: Tại đây

>>> Hệ thống khác: https://www.testoshop.vn/he-thong-theo-doi-nhiet-do-kho-lanh