Showing all 2 results

Máy kiểm tra dòng/áp testo 755 là máy đo điện cho phép tự động dò tìm và đo lường các thông số về điện như: Điện áp, dòng điện, điện trở, kiểm tra gián đoạn, kiểm tra điện trường xoáy, kiểm tra điện áp đơn cực… Máy đo dòng điện máy đo điện áp Testo 755 thích hợp hầu hết cho các nhiệm vụ đo điện và tuân thủ các tiêu chuẩn DIN EN 61.243-3:2010. Sự lựa chọn chính xác cho các kỹ sư bảo trì hệ thống điện và kiểm tra các thiết bị sử dụng điện sử dụng hàng ngày – Máy kiểm tra dòng/áp testo 755

0909 330 447

Giỏ hàng

Giỏ hàng