Đo lường thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng trong công nghiệp

Đo lường thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng trong công nghiệpĐo lường thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng trong công nghiệp

Công nghệ đo lường là một ngành khoa học – kỹ thuật chính xác, đo lường có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học,… Đo lường chính xác góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn khắc khe trong thương mại, đảm bảo sự trong sạch của môi trường và sức khoẻ của người lao động, phát triển được khoa học – công nghệ và là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế.

Được coi là một “mặt trận” trong lĩnh vực khoa học đo lường, hoạt động đo lường từ các thiết bị đến từ testoshop.vn cho doanh nghiệp thời gian vừa qua đã có nhiều bước chuyển biến rõ nét, đặc biệt góp phần quan trọng vào việc bảo đảm tính thống nhất, tin cậy, chính xác của phép đo trong đo lường công nghiệp nhằm kiểm soát các thông số công nghệ trong quá trình sản xuất, chế biến để tạo sản phẩm, hàng hóa đáp ứng với yêu cầu quy định về pháp luật và các tiêu chuẩn về sản phẩm, mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, những kết quả nổi bật ghi nhận từ thực tế hoạt động của EVN trong lĩnh vực đo lường cho thấy, từ năm 2010 đến 2015 tổn thất điện năng của ngành điện giảm từ 10,15% xuống còn 7,94%. Với 160 tỉ kWh điện sản xuất trong năm 2015 thì 1% giảm tổn thất sẽ mang loại hiệu quả rất lớn.

Đo lường bằng Camera nhiệt của Testo trong công nghiệp

Testo Việt Nam đã tham gia với nhiều nội dung xung quanh các giải pháp xây dựng, phát triển hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trong giai đoạn đến 2025 và định hướng đến 2030; Tăng cường chât lượng dịch vụ, sản phẩm, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường nhằm nâng cao năng lực, khả năng về đo lường.

Đặc biệt, là các vấn đề về nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ về công nghệ đo lường cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với thiết bị chất lượng và tối ưu nhất.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn vui lòng liên hệ:

Website: www.testoshop.vn

Hotline: 0909 330 447

Email: sales@testoshop.vn

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Bình luận đã bị đóng.