Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Thiết bị phát hiện rò khí

Thiết bị phát hiện rò khí

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2

Máy đo áp suất và xác định khí rò rỉ testo 324

Máy đo áp suất và phát hiện rò khí testo 324 cho phép đo áp suất, xác định khí rò rỉ được DVGW phê chuẩn cho tất cả các phép kiểm tra đường ống khí, độ kín và quá trình kiểm tra bảo trì.

Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas testo 316-1

Phát hiện nhanh chóng và chắc chắn về rò rỉ khí trong đường ống khí đốt tự nhiên. testo 316-1 phát hiện rò rỉ với hai giai đoạn hệ thống báo động trực quan. Lý tưởng cho thực hiện kiểm tra nhanh chóng và đáng tin cậy.

Thiết bị phát hiện rò rỉ khí ga ( CH4, C3H8 và H2) testo 316-2

Cảnh báo bằng mắt và âm thanh khi nồng độ khí ga tăng và nguy hiểm. Tích hợp máy bơm. Màn hình cho thấy mức rò rỉ tối đa. Cảm biến linh hoạt để đo những nơi khó tiếp cận

Thiết bị phát hiện rò khí gas testo 316-EX

testo 316-EX thiết bị phát hiện rò rỉ khí metan, propan và hydro khí. Đầu dò đo linh hoạt thuận lợi trong việc phát hiện rò rỉ trong những khu vực hẹp khó tiếp cận

Thiết bị phát hiện rò khí với đầu dò uốn cong testo 317-1

Thiết bị phát hiện rò khí testo 317-1 phát hiện một cách tin cậy các khí nóng thoát ra.Thiết bị đưa ra ngay các cảnh báo bằng âm thanh và đèn. Khi đo, người sử dụng không cần phải nhìn thấy màn hình. Đầu dò linh hoạt hữu ích trong các khu vực khó tiếp cận

Thiết bị phát hiện rò khí testo 317-2

Thiết bị phát hiện nhanh rò khí gas trong các đường ống với màn hình hiển thị trực quan

Máy phát hiện rò khí trong điện lạnh testo 316-3

Máy phát hiện rò khí trong điện lạnh testo 316-3, máy phát hiện rò rỉ khí điện lạnh tốt nhất của chúng tôi, cung cấp độ tin cậy và các tính năng nhanh chóng và dễ dàng thiết lập lại zeroing tự động. Cung cấp độ nhạy tuyệt vời, bao gồm các hỗn hợp chất làm lạnh mới.

Máy phát hiện rò khí điện lạnh testo 316-4 set 1

Máy phát hiện rò khí testo 316-4 Set 1 là thiết phát hiện rò rỉ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy cho tất cả các khí làm lạnh phổ biến như CFC, HFC, HCFC và H2, với độ nhạy cao cho phép phát hiện rò khí nhanh chóng, cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng, kết nối với tai nghe có thể phát hiện rò khí trong môi trường ồn.

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2