Showing 1–15 of 33 results

Sử dụng thiết bị đo khí thải Testo, bạn có thể đạt được độ chính xác cao nhất nhờ các cảm biến điện hóa chính xác cao. Bất kể mục đích của bạn là đo khí thải ống khói hay các dạng phát thải khác, với các thiết bị như testo 350 hay testo 330 LL bạn luôn tìm thấy sự hài lòng với các kết quả đo, có thể là quản lý phát thải theo luật, hoặc nhằm sử dụng nhiên liệu tiết kiệm – Testo luôn có câu trả lời cho bạn

0909 330 447

Giỏ hàng

Giỏ hàng