Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Máy đo độ ẩm vật liệu

Máy đo độ ẩm vật liệu

dạng dòng   dạng cột
Trang

1

Máy đo độ ẩm testo 606-1

Máy đo độ ẩm testo 606-1 là thiết bị đo độ ẩm gỗ, độ ẩm vật liệu xây dựng: gỗ sồi, thông, phong, vôi vữa, xi măng, bê-tông, gạch... . Thiết bị đo độ ẩm đo lường chính xác, nhỏ gọn (Có thể bỏ túi).

Máy đo độ ẩm testo 606-2

Máy đo độ ẩm testo 606-2 là model cao cấp hơn của testo 606-1, ngoài khả năng đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng. testo 606-2 còn đo độ ẩm tương đối, nhiệt độ không khí, điểm sương và bầu ướt (độ ẩm).

Máy đo độ ẩm testo 616

Máy đo độ ẩm vật liệu testo 616 cho phép quan sát nhanh, không làm phá hủy đối tượng cần đo độ ẩm như gỗ và vật liệu xây dựng. Điều này lý tưởng cho xác định độ ẩm ở bất cứ thời gian và địa điểm nào. Màn hình hiển thị phần trăm khối lượng so với khối lượng khô của vật liệu.

dạng dòng   dạng cột
Trang

1