Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Máy phát hiện rò khí điện lạnh

dạng dòng   dạng cột
Trang

1

Máy phát hiện rò khí trong điện lạnh testo 316-3

Máy phát hiện rò khí trong điện lạnh testo 316-3, máy phát hiện rò rỉ khí điện lạnh tốt nhất của chúng tôi, cung cấp độ tin cậy và các tính năng nhanh chóng và dễ dàng thiết lập lại zeroing tự động. Cung cấp độ nhạy tuyệt vời, bao gồm các hỗn hợp chất làm lạnh mới.

Máy phát hiện rò khí điện lạnh testo 316-4 set 1

Máy phát hiện rò khí testo 316-4 Set 1 là thiết phát hiện rò rỉ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy cho tất cả các khí làm lạnh phổ biến như CFC, HFC, HCFC và H2, với độ nhạy cao cho phép phát hiện rò khí nhanh chóng, cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng, kết nối với tai nghe có thể phát hiện rò khí trong môi trường ồn.

Máy phát hiện rò khí trong điện lạnh testo 316-4 set 2

Máy phát hiện rò khí testo 316-4 Set 2 là thiết phát hiện rò rỉ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy cho tất cả các khí làm lạnh phổ biến như CFC, HFC, HCFC và có cả đầu dò phát hiện rò khí NH3 , với độ nhạy cao cho phép phát hiện rò khí nhanh chóng, cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng, kết nối với tai nghe có thể phát hiện rò khí trong môi trường ồn.

dạng dòng   dạng cột
Trang

1