Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo khác

Đầu đo

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2

Đầu đo vận tốc gió dạng sợi nhiệt (0635 1535)

Đầu đo vận tốc gió dạng sợi nhiệt (Ø 12 mm) , ngoài đo vận tốc còn đo được nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng để đo trong các hệ thống thông gió

Đầu đo vận tốc gió bằng cánh quạt Ø 16 mm (0635 9535)

Là thiết bị lý tưởng cho việc xác định vận tốc, lưu lượng dòng chảy trong các ống thông gió và thân đầu đo có thể mở rộng đến 890mm

Đầu đo vận tốc gió dạng cánh quạt Ø 60 mm (0635 9335)

Đầu đo vận tốc gió dạng cánh quạt, chiều dài đầu đo có thể mở rộng lên tới 910 mm

Đầu đo vận tốc gió Ø 7.5 mm (0635 1025)

Là thiết bị lý tưởng để xác định vận tốc dòng chảy, lưu lượng, nhiệt độ trong ống thông gió hoặc tại các cửa thông gió, chiều dài đầu đo mở rộng tối đa 820 mm

Đầu đo vận tốc gió bằng cánh quạt Ø 100 mm (0635 9435)

Đầu đo vận tốc gió, nhiệt độ dạng cánh quạt với đường kính (Ø 100 mm).

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2