Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo độ ẩm

Đầu đo độ ẩm

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2

Đầu đo độ ẩm (0636 2161)

Đầu đo độ ẩm, đo ở nhiệt độ +125 °C, đo thời gian ngắn có thể lên đến +140 °C

Đầu đo độ ẩm/ nhiệt độ (0572 2151)

Đo độ ẩm, nhiệt độ không khí một cách nhanh chóng và chắc chắn

Đầu đo độ ẩm, nhiệt độ có cáp (0572 6172)

Đầu đo độ ẩm, nhiệt độ không khí nhanh chóng và chắc chắn

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2