Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo độ ẩm

Đầu đo độ ẩm

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2

Đầu đo độ ẩm (0636 2161)

Đầu đo độ ẩm, đo ở nhiệt độ +125 °C, đo thời gian ngắn có thể lên đến +140 °C

Đầu đo độ ẩm/ nhiệt độ (0572 2151)

Đo độ ẩm, nhiệt độ không khí một cách nhanh chóng và chắc chắn

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2