Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Thiết bị đo đa năng

thiết bị đo đa năng

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3

Máy đo đa năng testo 440

Máy đo đa năng testo 440 cho phép thực hiện nhiều phép đo trong lĩnh vực điều hòa không khí và thông gió. testo 440 là dụng cụ đo đa năng nhỏ gọn, đa dạng đầu dò phù hợp với nhiều ứng dụng

Kit testo 440 đo vận tốc gió (đầu dò sợi nhiệt)

Kit testo 440 và đầu dò dạng sợi nhiệt (Ø 9 mm) là bộ dụng cụ để thực hiện các phép đo trong ống thông gió: đo vận tốc gió bao gồm cả cảm biến nhiệt độ đều được cất gọn trong vali.

Kit testo 440 đo vận tốc gió (đầu dò cánh quạt Ø 16 mm)

Kit testo 440 và đầu dò cánh quạt (Ø 16 mm) là bộ dụng cụ để thực hiện các phép đo trong ống thông gió: đo vận tốc gió và được cất gọn trong vali.

Kit testo 440 đo vận tốc gió (Bluetooth) (Đầu dò cánh quạt Ø 100 mm)

Kit testo 440 thiết bị đo vận tốc gió tại các cửa thông gió với đầu dò cánh quạt 100 mm (Bluetooth), bao gồm cảm biến nhiệt độ được cất gọn trong vali.

Kit testo 440 đo nhiệt độ, độ ẩm (Bluetooth)

Bộ dụng cụ để thực hiện các phép đo trong kho, phòng lạnh, phòng làm việc, trong ống thông gió, cả trên hệ thống lạnh và bơm nhiệt. Kit testo 440 với đầu dò độ ẩm / nhiệt độ (Bluetooth ®) được cất gọn trong vali

Kit testo 440 đo CO2 (Bluetooth)

Bộ đánh giá chất lượng không khí trong nhà với thiết bị đo testo 440 và đầu dò CO₂ (Bluetooth ®) bao gồm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đều được cất gọn vali.

Kit testo 440 đo ánh sáng

Bộ dụng cụ đo độ chiếu sáng ở nơi làm việc, ví dụ trong văn phòng hoặc trong khu vực sản xuất. Thiết bị đo testo 440 và đầu dò lux (ánh sáng) được cất gọn trong vali.

Combo Kits testo 440 - Đo lưu lượng không khí 1 (Bluetooth)

Bộ dụng cụ để thực hiện các phép đo trong ống thông gió và tại cửa thoát khí: thiết bị đo testo 440, đầu dò cánh quạt (Ø 100 mm) (Bluetooth ®) bao gồm cảm biến nhiệt độ và đầu dò dạng sợi nhiệt bao gồm cảm biến nhiệt độ đều được cất gọn trong vali.

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3