Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo nhiệt độ

Đầu đo nhiệt độ

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đầu đo nhiệt độ loại T, cáp cố định (0603 1293)

Đầu đo nhiệt độ nhúng / đâm xuyên , không thấm nước, loại T, cáp cố định

Cặp nhiệt điện (0602 0644)

Cặp nhiệt điện, dài 800 mm, vỏ thủy tinh, loại K

Cặp nhiệt điện (0602 0645)

Cặp nhiệt điện, dài 1500 mm, vỏ thủy tinh, loại K

Đầu đo nhiệt độ dạng đâm xuyên NTC (0572 1001)

Đầu đo nhiệt độ dạng đâm xuyên, đo nhiệt độ trong chất lỏng, bột nhão và không khí

Đầu đo nhiệt độ dạng dâm xuyên (0572 7001)

Đầu đo nhiệt độ dạng đâm xuyên loại Pt100, với dây cáp mảnh, cáp dài 2m, IP54

Đầu đo nhiệt độ dạng đâm xuyên (0572 9001)

Đầu đo nhiệt độ dạng đâm xuyên loại K, đo nhiệt độ trong chất lỏng, không khí ...

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10