Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo nhiệt độ

Đầu đo nhiệt độ

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm (0603 2192)

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm thép không gỉ, IP67, cáp PUR loại T

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm (0603 3392)

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm chính xác, không thấm nước IP67, cáp Teflon, loại T

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm (0628 0027)

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm dạng đâm xuyên, không thấm nước, loại T, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm (0628 0023)

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm loại T, lý tưởng cho việc đo nhanh nhiệt độ khi hàng hóa được vận chuyển đến

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10