Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo nhiệt độ

Đầu đo nhiệt độ

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đầu đo nhiệt độ loại K (0602 0493)

Đầu đo nhiệt độ đặc biệt nhanh với phạm vi đo lớn, cho phép đo trong không khí chất lỏng, bột nhão, trên bề mặt

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm (0602 2292)

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm không thấm nước làm bằng thép không gỉ (IP65), loại K, cáp cố định.

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm độ chính xác cao (0628 0026)

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm đâm xuyên, không thấm nước, độ chính xác cao, loại K

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm (0628 1292)

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm nhúng / đâm xuyên, ống bảo vệ bằng kim loại không thấm nước, loại K

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm (0603 2492)

Đầu đo nhiệt độ thực phẩm dạng đâm xuyên, IP65, loại T

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10