Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Đầu đo nhiệt độ

Đầu đo nhiệt độ

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đầu đo nhiệt độ nhúng / đâm xuyên (0609 1273)

Đầu đo nhiệt độ nhúng / đâm xuyên, loại Pt100, không thấm nước, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ nhúng / đâm xuyên (0614 0235)

Đầu đo nhiệt độ nhúng / đâm xuyên độ chính xác cao loại Pt100, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ loại K (0602 0593)

Đầu đo nhiệt độ loại nhúng hiệu quả và nhanh chóng, không thấm nước, loại K

Đầu đo nhiệt độ loại K (0602 2693)

Đầu đo nhiệt độ nhúng/ đâm xuyên không thấm nước, loại K, cáp cố định

Đầu đo nhiệt độ loại K (0602 5792)

Đầu đo nhiệt độ loại nhúng, cáp cố định, loại K

Đầu đo nhiệt độ ( 0602 5793)

Đầu dò nhiệt độ loại nhúng, cáp cố định, loại K

Đầu đo nhiệt độ linh hoạt (0602 5693)

Đầu đo nhiệt độ linh hoạt đo ngâm cho phép đo trong khí không khí / khí thải, loại K

dạng dòng   dạng cột
Trang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10