Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm testo saveris

Showing all 8 results

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm testo saveris


Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm testo saveris là một trong các giải pháp giám sát nhiệt độ kho lạnh hoặc các điều kiện môi trường toàn diện nhất của chúng tôi, đáp ứng một cách đáng tin cậy các yêu cầu quy định nghiêm ngặt:

  • Công nghệ đo lường, phần mềm & dịch vụ được cung cấp từ một nguồn duy nhất (TESTO) và được tích hợp với nhau một cách dễ dàng
  • Tài liệu về các dữ liệu đo lường & phân tích được lưu trữ đầy đủ, tin cậy
  • Hoàn toàn minh bạch: đáp ứng toàn bộ các yêu cầu: CFR 21 part 11, GxP, GDP, GmP,…

Một hệ thống theo dõi nhiệt độ toàn diện gồm 3 thành phần chính:

Cảm biến (Xem ngay)
Phần mềm (Xem ngay)
Dịch vụ

Xem thêm thiết bị theo dõi nhiệt độ kho lạnh: tại đây


Sản phẩm


Giỏ hàng

Giỏ hàng