Cách đo lường nồng độ CO2 chính xác?

Cách đo lường nồng độ CO2 chính xác?Nồng độ CO2

CO2 là một thông số đo vật lý, hàm lượng CO2 trong không khí đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng không khí trong nhà.


Đo nồng độ CO2 ở đâu? Và tại sao phải đo?

  • Không gian văn phòng.
  • Khu vực sản xuất.
  • Và phòng lưu trữ.

Mục đích vô cùng đơn giản mà cực kì quan trọng là để đảm bảo chất lượng không khí trong nhà phù hợp cho nhân viên để tăng cường sức khỏe của họ.

Các điểm sau đây phải được lưu ý để có kết quả đo đáng tin cậy:

  • Tất cả các loại bụi kể cả bụi mịn đều ảnh hưởng đến phép đo.
  • Nếu nhiệt độ môi trường thay đổi (thay đổi vị trí đo, ví dụ trong nhà ra ngoài trời hoặc ngược lại), đầu dò cần thời gian để điều chỉnh.
  • Nồng độ CO2 trong cảm biến đòi hỏi khoảng thời gian nhất định (< 60 giây) để điều chỉnh theo môi trường.
  • Theo quy luật, chuyển động không khí bình thường là tất cả những gì cần thiết để trộn đủ khí CO2 với các thành phần khác của không khí.
Giỏ hàng

Giỏ hàng