Bạn có biết Testo cloud là gì?

Bạn có biết Testo cloud là gì?Bạn có biết Testo cloud là gì? (một cách dễ hiểu đây chính là cửa hàng dữ liệu trực tuyến của bạn)

Cũng tương tự Icloud của apple, chúng tôi cung cấp quyền truy cập đám mây miễn phí cho hệ thống nhật ký dữ liệu WiFi của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để xem và quản lý các giá trị đo được lưu trữ trực tuyến và sử dụng chức năng cảnh báo qua E-mail. Bạn cũng có thể thiết lập hệ thống của mình trong Testo cloud

Những lợi thế của Testo cloud

  • Vận hành trung tâm cho việc giám sát, tài liệu và quản lý tất cả các vị trí đo lường
  • Bảo vệ an toàn dữ liệu đo lường của bạn khỏi bên truy cập thứ ba trái phép
  • Tự động lưu trữ các giá trị đo lường của bạn, tất cả dữ liệu đo lường luôn có sẵn
  • Chức năng cảnh báo với các giá trị quan trọng

So sánh 2 gói giấy phép Testo cloud

Cơ bản

Nâng cao

Tỷ lệ đo lường

Đã sửa

Linh hoạt

Lưu trữ dữ liệu

Tối đa 3 tháng

Tối đa 2 năm

Báo cáo

Được hướng dẫn

Tự động hóa

Số lượng người truy cập trên một tài khoản

1

10

Cảnh báo

Qua E-mail

Qua E-mail, SMS

Chi phí vận hành

Miễn phí

Khoảng 325.000đồng/năm cho mỗi người đăng nhập

Mẹo hay dành cho bạn:

Với việc nâng cấp giấy phép lên nâng cao, bạn đảm tính linh hoạt tối đa:

  • Tỷ lệ đo lường tự do lựa chọn
  • Các báo cáo được gửi tự động bằng E-mail cho người sử dụng
  • Lưu trữ hồ sơ người dùng
  • Cảnh báo qua SMS

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Bình luận đã bị đóng.