Showing 1–15 of 16 results

Máy đo áp suất chêch lệch giữa 2 môi trường gọi tắt là máy đo chênh áp. Việc xác định mức chênh lệch áp suất quan trọng hơn đo áp suất tuyệt đối vì chính mức chênh lệch áp suất này là nguyên nhân gây ra các tác động lên vật chất giữa 2 môi trường này. Máy đo áp suất được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp, đặt biệt là trong các ngành có sử dụng lò hơi, hệ thống dẫn hơi hay các máy tạo áp lực hơi.

0909 330 447

Giỏ hàng

Giỏ hàng